Sagsnummer 19-10774

Sletning af personoplysninger uden relevans for sagen

02-02-2021

En 30-årig kvinde havde søgt erstatning for en skade opstået i forbindelse med behandling af en knæskade.

Til brug for behandling af sagen indhentede Patienterstatningen lægeligt materiale fra sygehuset og kvindens praktiserende læge. Ud over oplysninger om knæskaden indeholdt materialet også oplysninger om et behandlingsforløb, som kvinden havde haft på en brystklinik.

Kvinden bad efterfølgende om, at oplysningerne fra brystklinikken blev slettet fra sagen.

Patienterstatningen vurderede, at oplysningerne fra brystklinikken ikke var relevante for sagen. Denne del af materialet blev derfor slettet med henvisning til databeskyttelsesforordningens artikel 5, artikel 6, stk. 1, litra a og e, og artikel 9, stk. 2, litra a og f.

For lignende sager se 17-7578, 17-10095 og 19-0350.

Afgørelsesdato: 19. februar 2020