Vil du klage?

Når du søger erstatning hos os, vurderer vi ikke den læge eller sundhedsperson, der er skyld i skaden. Vi tager udelukkende stilling til, om du har ret til erstatning ifølge loven. Din erstatningssag har ingen konsekvenser for personalet.

Hvis du ønsker at klage over en sundhedsperson eller over det sted, du blev behandlet, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Klag til Styrelsen for Patientklager 

Du kan både søge erstatning og klage over personalet, men du skal oprette en sag begge steder.

Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager deler ikke information. Det skyldes primært, at sundhedspersonale skal kunne hjælpe en patient med at søge erstatning, uden at det har konsekvenser for personalet selv.

Hvilken myndighed skal du gå til?

Hvis du oplever, noget går galt i sundhedsvæsenet, har du flere muligheder. Du kan klage, søge erstatning, melde en bekymring eller en utilsigtet hændelse.

De forskellige ordninger udelukker ikke hinanden, og du kan gøre brug af flere på samme tid.