Oplysningspligt

Som sundhedsperson har du efter loven pligt til at informere en patient om Patienterstatningen, hvis du mener, at patienten kan have fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Hvis der er behov for det, skal du også hjælpe patienten med at søge erstatning.

Alle autoriserede sundhedspersoner er omfattet af ordningen. Uanset hvor de er ansat, og hvor behandlingen foregår.

Erstatning til patienten har ingen konsekvenser for dig

Erstatningsordningen skal hjælpe patienter videre, hvis de er kommet til skade i sundhedsvæsnet.

Patienten kan ofte have brug for vejledning til, hvordan man kan søge erstatning. Du skal kunne give den vejledning uden at spekulere på, om det går ud over dig selv.

Patienterstatningen forholder sig kun til, om der er sket en skade. Vi placerer ikke et ansvar og sanktionerer ikke sundhedspersonen. Erstatningsordningen er dermed helt adskilt fra klage- og disciplinærsystemet.

Erstatning handler ikke om fejl. Der kan godt gives erstatning, selvom alle har gjort det rigtige. Der kan også gives erstatning, selvom patienten eller borgeren var informeret om risikoen for kendte bivirkninger ved medicin.

Hjælp patienten med at søge erstatning