Find skemaer

Vi kan få behov for flere oplysninger undervejs i din sag. Find skemaer her.

Et oplysningsskema indeholder uddybende spørgsmål om patientens behandling, udgifter og indtægtstab.

Udfyldes af patienten:

Oplysningsskema (udfyldes online)

Udfyldes af pårørende eller partsrepræsentant i sager, hvor patienten er død:

Oplysningsskema - dødsfald - EAL §§ 1-3 (udfyldes online)

Udfyldes af pårørende eller partsrepræsentant i sager, hvor patienten er død som følge af skaden:

Oplysningsskema - dødsfald - EAL §§ 12-14a (udfyldes online)

Udfyldes af forældre i sager, hvor barnet er død:

Oplysningsskema - dødsfald - barn (udfyldes online)

Skema til afklaring af erhvervsevnetab. Skemaet udfyldes af patienten:

Erhvervsevnetabsskema (udfyldes online)

Skema hvis man ønsker en tidligere afsluttet erstatningssag genoptaget.

Udfyldes af patienten eller partsrepræsentant:

Oplysningsskema - Genoptagelse (udfyldes online)

Oplysningsskema - Genoptagelse (pdf)

Har du søgt erstatning på vegne af en anden, skal vi have en fuldmagt, før vi kan behandle sagen.

Find fuldmagter og samtykker

Har du brug for hjælp?

Ring på tlf. 33 12 43 43.

Vi har telefontid mandag - fredag kl. 9.30-15.00