Find skemaer

Vi kan få behov for flere oplysninger undervejs i din sag. Find skemaer her.

Har du ikke søgt erstatning, kan du udfylde vores online ansøgningsskema via MitID eller ved at printe et ansøgningsskema og sende os med posten.

Ansøg online

Find ansøgningsskema

Et oplysningsskema indeholder uddybende spørgsmål om patientens behandling, udgifter og indtægtstab.

Udfyldes af patienten:

Oplysningsskema (udfyldes online)

Udfyldes af pårørende eller partsrepræsentant i sager, hvor patienten er død:

Oplysningsskema - dødsfald - EAL §§ 1-3 (udfyldes online)

Udfyldes af pårørende eller partsrepræsentant i sager, hvor patienten er død som følge af skaden:

Oplysningsskema - dødsfald - EAL §§ 12-14a (udfyldes online)

Udfyldes af forældre i sager, hvor barnet er død:

Oplysningsskema - dødsfald - barn (udfyldes online)

Skema til afklaring af erhvervsevnetab. Skemaet udfyldes af patienten:

Erhvervsevnetabsskema (udfyldes online)

Skema hvis man ønsker en tidligere afsluttet erstatningssag genoptaget.

Udfyldes af patienten eller partsrepræsentant:

Udfyld skema til genoptagelse (udfyldes online)

Udfyld skema til genoptagelse (pdf)

Har du søgt erstatning på vegne af en anden, skal vi have en fuldmagt, før vi kan behandle sagen.

Find fuldmagter og samtykker

Hvis du sender os materiale på fx CD-rom eller USB-stik, kan vi ikke returnere CD-rom eller USB-stik til dig.

Har du brug for hjælp?

Ring på tlf. 33 12 43 43.

Vi har telefontid mandag - fredag kl. 9.30-15.00