Patienterstatningen

Vi afgør, om du har ret til erstatning

Overskridelser af den maksimale ventetid

Erstatning for forsinkede operationer for kræft i maveregionen

Som patient med kræft i maveregionen kan du have ret til erstatning, hvis du trods forsinkelsen ikke blev tilbudt behandling på et andet hospital i Danmark eller i udlandet, og hvis forsinkelsen har medført en skade. En skade kan for eksempel være, at din overlevelsesprognose er blevet forringet, at samme behandling ikke længere kan udføres, eller at du har fået et varigt mén som følge af forsinkelsen.

Læs mere om mulighederne for erstatning

 

Screening for brystkræft

Erstatning efter forsinkede screeninger for brystkræft

En række kvinder har modtaget deres invitation til screening for brystkræft for sent. Læs mere her om, hvor mange der har fået erstatning, og om det giver mening for dig at søge.

Erstatning efter forsinket screening for brystkræft

Amputationssagen

Erstatning efter unødige amputationer

En række patienter kunne have undgået af få amputeret benet, hvis de havde fået den rette karkirurgiske behandling i tide. Patienterne kan have ret til erstatning.

Læs mere om sagen og hvordan du kan søge erstatning, hvis du er i tvivl om dit forløb.

Erstatning efter unødige amputationer

Erstatning og covid-19

Erstatning efter COVID-19 vacciner

Du kan have ret til erstatning, hvis du får alvorlige bivirkninger eller komplikationer efter COVID-19 vaccinen.

Erstatning efter COVID-19 vacciner

Patientsikkerhed

Kender du dine muligheder, hvis noget går galt i sundhedsvæsenet?

Hvis du oplever, noget går galt i sundhedsvæsenet, har du flere muligheder.

Du kan klage, søge erstatning, melde en bekymring eller en utilsigtet hændelse.

De forskellige ordninger udelukker ikke hinanden, og du kan gøre brug af flere på samme tid.