Patienterstatningen

Vi afgør, om du har ret til erstatning

Overskridelser af den maksimale ventetid

Rigsrevisionens kritik på kræftområdet

Rigsrevisionen har kritiseret regionerne og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fordi reglerne om maksimale ventetider på kræftområdet ikke er blevet overholdt i alle patientforløb i perioden 2019-2023. Men et forsinket behandlingsforløb giver ikke automatisk patienter ret til erstatning. Der skal være sket en patientskade.

Læs mere om mulighederne for erstatning

 

Amputationssagen

Erstatning efter unødige amputationer

En række patienter kunne have undgået af få amputeret benet, hvis de havde fået den rette karkirurgiske behandling i tide. Patienterne kan have ret til erstatning.

Læs mere om sagen og hvordan du kan søge erstatning, hvis du er i tvivl om dit forløb.

Erstatning efter unødige amputationer

Erstatning og covid-19

Erstatning efter COVID-19 vacciner

Du kan have ret til erstatning, hvis du får alvorlige bivirkninger eller komplikationer efter COVID-19 vaccinen.

Erstatning efter COVID-19 vacciner

Patientsikkerhed

Kender du dine muligheder, hvis noget går galt i sundhedsvæsenet?

Hvis du oplever, noget går galt i sundhedsvæsenet, har du flere muligheder.

Du kan klage, søge erstatning, melde en bekymring eller en utilsigtet hændelse.

De forskellige ordninger udelukker ikke hinanden, og du kan gøre brug af flere på samme tid.