Pjecer

Hent eller bestil vores pjecer for yderligere information.

Bestil pjecer

Sundhedspersoner m.m. kan få tilsendt trykte udgaver af pjecerne.

Bestil pjecer hos Komiteen for Sundhedsoplysning

Pjece

Har du fået det værre af behandling eller medicin?

En kvinde går på en strand og kigger ned frem for sig.

Pjece

Skadet efter behandling eller medicin? I psykiatrien

Forside i to farver: Skadet efter kræftbehandling?

Pjece

Skadet efter kræftbehandling?

Du har mulighed for at søge erstatning. 

Læs pjecen - Skadet efter kræftbehandling? (pdf)

Pjece

Kom du til skade ved bloddonation?

Du har mulighed for at søge erstatning.

Læs pjecen - Kom du til skade ved bloddonation? (pdf)