Offererstatningssager

Patienterstatningen udarbejder vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab i offererstatningssager for Erstatningsnævnet.

Offererstatningssager handler om borgere, der har fået en skade, fordi de har været ofre for en forbrydelse.

Patienterstatningen har afgivet vejledende udtalelser i offererstatningssager siden 1. september 2019. Opgaven er politisk besluttet for at nedsætte sagsbehandlingstiden hos Erstatningsnævnet.

Patienterstatningens rolle

Patienterstatningen får alle relevante oplysninger i sager fra Erstatningsnævnet.

Derudover indhenter vi yderligere oplysninger, som er nødvendige for at behandle sagerne. Det kan være speciallægeerklæringer eller oplysninger fra kommunen, der gør os i stand til at vurdere varigt mén- og erhvervsevnetab.

Mens vi behandler sagerne, kan parterne kontakte Patienterstatningen med spørgsmål.

Patienterstatningens vejledende udtalelse sendes til Erstatningsnævnet og offeret. Erstatningsnævnet afgør sagerne, og spørgsmål skal stilles til Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet er ikke forpligtet til at følge Patienterstatningens vejledende udtalelse.

Når Patienterstatningen har afgivet vejledende udtalelse i en sag, er den afsluttet hos os. Der kan ikke klages over vores udtalelse til en anden myndighed.