Fuldmagter og samtykker

Søger du på vegne af en anden, skal vedkommende give dig lov.

Patienten kan udfylde fuldmagt eller samtykkeerklæring online med sit MitID eller ved at printe og udfylde en fuldmagt.

Samtykkeerklæringen udfyldes af barnet på 15-17 år, som sagen drejer sig om.

Samtykkeerklæring fra barn 15-17 år (udfyld online)

Samtykkeerklæring fra barn 15-17 år (pdf)

Fuldmagten udfyldes af patienten eller partsrepræsentanten.

Samtykkeerklæring vejledende udtalelse til en region

Er patienten ikke i stand til at underskrive en ansøgning, kan en ægtefælle eller anden nærtstående underskrive i stedet.

Ved dødsfald kan du som efterladt søge erstatning uden fuldmagt fra afdød. Du betragtes som efterladt, hvis du er:

  • ægtefælle eller registreret partner
  • samlever
  • mindreårigt barn (med værgens samtykke)
  • forsørget af afdød
  • den der har afholdt begravelsesudgifterne
  • berettiget til et overgangsbeløb.

Du kan også søge erstatning, hvis du er berettiget til at disponere på boets vegne.

Er du i tvivl, kan du altid ringe til os på telefon 33 12 43 43