Fuldmagter og samtykker

Søger du på vegne af en anden, skal vedkommende give dig lov, før vi kan behandle sagen.

Patienten kan udfylde fuldmagt eller samtykkeerklæring online via sit NemID / MitID eller ved at printe og udfylde en fuldmagt.

Samtykkeerklæringen udfyldes af barnet på 15-17 år, som sagen drejer sig om.

Samtykkeerklæring fra barn 15-17 år (udfyld online)

Samtykkeerklæring fra barn 15-17 år (pdf)

Er patienten ikke i stand til at underskrive en ansøgning, kan en ægtefælle eller anden nærtstående underskrive i stedet.

Ved dødsfald kan du som efterladt søge erstatning uden fuldmagt fra afdød. Du betragtes som efterladt, hvis du er:

  • ægtefælle eller registreret partner
  • samlever
  • mindreårigt barn (med værgens samtykke)
  • forsørget af afdød
  • den der har afholdt begravelsesudgifterne
  • berettiget til et overgangsbeløb.

Du kan også søge erstatning, hvis du er berettiget til at disponere på boets vegne.

Er du i tvivl, kan du altid ringe til os på telefon 33 12 43 43