Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan Patienterstatningen behandler og beskytter dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Patienterstatningen respekterer retten til dit privatliv og din personlige integritet. Det er derfor vigtigt for os at gøre dig opmærksom på, at vi passer på dine oplysninger og opbevarer dem fortroligt.

Patienterstatningen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København V.
Telefon: 33 12 43 43
Mail: pebl@patienterstatningen.dk

Patienterstatningen behandler personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af de opgaver, vi skal løse.

Vi behandler almindelige personoplysninger, men også fortrolige oplysninger, for eksempel CPR-nr.

Derudover behandler vi følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger.

Patienterstatningen behandler personoplysninger til følgende formål:

 • For at vi kan vurdere, om du har ret til erstatning for en personskade efter klage- og erstatningsloven.
 • For at vi kan afgive vejledende udtalelse om varigt mén og erhvervsevnetab i sager, der verserer i Erstatningsnævnet.
 • For at du kan benytte vores Netservice til at følge din sag.
 • For at du kan modtage vores nyhedsbrev.
 • For at vi kan besvare din henvendelse til os.
 • For at understøtte forskning og skadesforebyggelse

Vi indhenter kun personoplysninger om dig på baggrund af relevant lovgrundlag og med dit samtykke.

Vores lovgrundlag er bl.a. klage-og erstatningsloven og erstatningsansvarsloven. Her fremgår det, at vi skal indhente alle de oplysninger om dig, der er nødvendige for at vurdere og træffe afgørelse i sagen. I den forbindelse kan vi indhente oplysninger om dig fra hospitaler, læger og andre sundhedspersoner, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber m.v.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, at det er nødvendigt i forhold til det formål, vi skal bruge dem.

I Patienterstatningen implementerer vi løbende passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring eller sletning. Det gør vi bl.a. ved at foretage hyppig kontrol af processer og teknik, samarbejde med sikkerhedseksperter og benytte den nyeste sikkerhedsteknologi.

Vores behandling af dine personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Du har efter databeskyttelsesreglerne følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret).
 • Du har ret til at få urigtige eller utilstrækkelige oplysninger om dig selv rettet.
 • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Patienterstatningens almindelige generelle sletning sker.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod Patienterstatningens lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Hvis du har søgt om erstatning for en skade som følge af behandling eller bivirkning til lægemiddel, har du mulighed for at få indsigt i din sag i Patienterstatningens Netservice ved at logge ind med dit NemID eller MitID under "Følg din sag".

Læs mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside

Ved tilmelding til Patienterstatningens nyhedsbrev accepterer du, at dit navn og din e-mailadresse registreres i en database, som administreres af vores databehandler Marketing Platform, der udsender nyhedsbrevet.

Ved at registrere dit navn og din e-mailadresse giver du samtykke til, at vi sender vores nyhedsbrev til dig.

Du accepterer samtidig, at din brug af nyhedsbrevet registreres til brug for statistik.
Databasen registrerer, hvor mange og hvem, der åbner nyhedsbrevet samt enkelte links i nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt) og fra hvilken enhed og styresystem, det gøres fra. Vi benytter denne statistik til at følge åbningsraten på nyhedsbreve samt tilpasse fremtidige nyhedsbreve for at sikre den bedste brugeroplevelse.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet. Det gør du ved at klikke på linket "Afmeld nyhedsbrev" nederst i dit seneste nyhedsbrev eller ved at sende en e-mail til kommunikation@patienterstatningen.dk, hvori du skriver, at du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet.

Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter vi dit navn og din e-mailadresse samt data, der kan føres tilbage til din brug af nyhedsbrevet senest 3 måneder efter, du har afmeldt nyhedsbrevet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Patienterstatningens databeskyttelsesrådgiver Peter Jakobsen på følgende måde:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Patienterstatningen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk