Hvem finansierer erstatningerne?

Patienterstatningen tildeler erstatning til borgere. Men erstatningen finansieres og udbetales fra det sted, hvor skaden er sket.

Erstatning for skader, som sker i det regionale sundhedsvæsen eller efter henvisning fra det regionale sundhedsvæsen - for eksempel på offentlige hospitaler eller hos egen læge - betales af den pågældende region.

Erstatning for skader i det kommunale sundhedsvæsen finansieres af den pågældende kommune.

Erstatning for skader på privathospitaler, private klinikker eller privatpraktiserende speciallæger, finansieres af hospitalets eller klinikkens forsikringsselskab.

Erstatning for bivirkninger efter medicin, heriblandt vacciner, finansieres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Erstatning for skader i fængsler og militærets infirmerier finansieres af Forsvarsministeriet.