Data til forskning

Patienterstatningen har data fra mere end 150.000 erstatningssager, hvor patienter er blevet behandlet i det danske sundhedsvæsen. Databasen kan bruges til forskning og skadeforebyggelse.

Patienterstatningen stiller data til rådighed for forskere, sundhedsvæsenet og andre interesserede, der vil bidrage til skadeforebyggelse, læring eller kendskab til erstatningsordningen.

Forskningen skal overholde alle regler og lovgivning, have samfundsmæssig relevans og have alle relevante tilladelser på plads.

Anvendelse af data sker med respekt for patienternes ret til fortrolighed og accept, hvor det kræves.

Ønsker du adgang til Patienterstatningens data som led i et videnskabeligt eller skadeforebyggende arbejde?

Så send en mail til medicinsk koordinator Kim Lyngby Mikkelsen på Kim.lyngby.mikkelsen@patienterstatningen.dk

Patienterstatningens database rummer medicinske og juridiske koder. Der er information om:

 • Grundsygdom (WHO-koder)
 • Yderligere sygdomme (WHO-koder)
 • Sygdommens behandling (Nomesco-, ATC-koder)
 • Skadens art (WHO-koder)
 • Skadens følger (méngrad, erhvervsevnetab, sygeperiode m.m.)
 • Medicinsk vurdering
 • Juridisk afgørelse og afgørelseskode, der refererer til lov om klage- og erstatningsadgang
 • Relevant journalmateriale, billeddiagnostisk materiale m.m.
 • Erstatningens størrelse

Patienterstatningens data viser ikke den egentlige hyppighed af forskellige typer skader. Der er et mørketal, fordi ikke alle erstatningsberettigende skader bliver anmeldt. Data kan sammen med fx tal fra Landspatientregistret give retning for nationale og lokale skadeforebyggende indsatser.

Patienterstatningen kan blandt andet hjælpe forskere med at:

 • Udforme en projektbeskrivelse, der tilgodeser begrænsningerne i Patienterstatningens datamateriale.
 • Vurdere om projektet kræver godkendelser af Datatilsynet eller Etisk Råd.
 • Sikre at krav om fx anonymisering eller pseudonymisering opfyldes, så data evt. kan samkøres med andre registre.
 • Stille lokaler og rammer til rådighed, så data behandles i overensstemmelse med lovgivningens krav og vores datasikkerhedsregler.
 • Sikre optimale søgninger i data, så søgeresultater til videre bearbejdning er korrekte.
 • Bistå med statistiske analyse af data i særlige tilfælde.

Hvis du vil benytte Patienterstatningens data i et forskningsprojekt, indgår vi en samarbejdsaftale om forløbet og publicering.

Vi hjælper dig med at vurdere, om der skal indhentes godkendelser hos Datatilsynet m.m., og vi vil ofte kunne stille lokaler til rådighed.

Du vil også skulle underskrive en datasikkerheds- og fortrolighedserklæring hos os.