Hvad giver erstatning?

Din behandling eller medicin skal have gjort, at du har fået det værre. Du skal med andre ord være påført en behandlingsskade eller lægemiddelskade.

Du kan for eksempel have fået en skade som følge af:

  • Forsinket behandling
  • Manglende behandling
  • Forkert behandling
  • Forkert diagnose
  • Komplikationer efter en operation
  • Bivirkninger efter medicin
  • Defekte apparater, implantater eller udstyr
  • Forsøg, blod- eller organdonation.

En mand brækker benet. Lægen opdager ikke bruddet og sender manden hjem. Han har langvarige smerter. Bruddet vokser forkert sammen, og derfor må manden stoppe på sit arbejde.

Manden får erstatning, da bruddet burde være opdaget og behandlet. Fejlen gjorde blandt andet, at han måtte stoppe sit arbejde og dermed gik glip af løn. Erstatningen dækker både løntabet og svie- og smerte.

En kvinde brækker benet. Bruddet bliver overset på røntgenbilledet, og operationen bliver forsinket i nogle uger. Da operationen er gennemført, vokser benet sammen, som det skal.

Kvinden får ikke erstatning. Fejlen har ikke betydet, at hendes benbrud er blevet forværret. Selvom det var en fejl, at kvinden måtte vente, resulterede det ikke i en behandlingsskade.

Du skal have et tab

Skaden, du er blevet påført, skal også have givet dig et tab. Enten fysisk, psykisk eller økonomisk. Det er tabet, som erstatningen dækker.

Et økonomisk tab kan være indtægter, du ikke har fået på grund af din skade, eller udgifter på grund af skaden.

Tabt arbejdsfortjeneste

Her dækker vi den løn, du er gået glip af, hvis du er blevet opsagt fra dit arbejde på grund af skaden, eller hvis du ikke fik løn under din sygemelding.

Tabt erhvervsevne

Her dækker vi den løn, du kunne have tjent fremover, hvis du ikke havde fået en skade efter behandlingen.

Erstatning for udgifter

Her dækker vi udgifter til for eksempel medicin, fysioterapi, hjælpemidler og transport, som du har haft på grund af din skade.

Forsørgertabserstatning ved dødsfald

Her dækker vi det beløb, som en afdød ægtefælle eller samlever kunne have tjent hjem til husstanden.

Et fysisk eller psykisk tab er de helbredsmæssige konsekvenser, skaden har haft for dig.

Varigt mén

Du kan få erstatning for gener, som ikke går væk. Erstatningen afhænger af, hvor alvorligt dit varige mén er.

Et varigt mén kan både være fysisk eller psykisk.

Svie og smerte

Du kan få erstatning for hver sygedag, du har haft på grund af skaden. Det kaldes godtgørelse for svie og smerte.

Erstatninger har et lovpligtigt egetbidrag 8.596 kr. (2024-niveau). Det har Folketinget besluttet.

Hvis dit tab svarer til et beløb under 8.596 kr, får du derfor ikke udbetalt erstatning.

Blod-, organdonorer og raske forsøgspersoner er undtaget egetbidraget.

Ikke erstatning for grundsygdom

Du kan ikke få erstatning, fordi du var uheldig at blive syg i første omgang. Den sygdom kalder vi din grundsygdom. Den er grunden til, at du overhovedet har søgt læge eller fået medicin.

Du kan kun få erstatning, hvis du har fået det værre af behandlingen eller medicinen, end du burde. 

Vi vurderer altid, hvad du fejlede inden behandlingen. Hvis du var alvorligt syg inden behandlingen, har du mindre chance for at få erstatning.

En kvinde fik diagnosticeret lungekræft, og hun blev opereret for at fjerne tumoren i den ene lunge. Efter operationen var kvinden hæs og fik åndenød, når hun talte. Selvom operationen var blevet udført korrekt, var kvindens stemmebånd blevet beskadiget under operationen.

Ubehandlet lungekræft er en alvorlig og i yderste konsekvens dødelig sygdom. Operationen havde gode muligheder for at øge kvindens overlevelsesrisiko, og det var derfor korrekt at operere. Set i forhold til hvor syg, kvinden var, var nerveskaden på stemmebåndet ikke alvorligt eller sjældent nok til at give hende erstatning.

En mand havde gennem nogle år været generet af polypper i næsen. Han fik derfor foretaget en operation, hvor man fjernede polypperne. Efterfølgende klagede han over, at hans lugtesans helt var forsvundet.

Patienterstatningen vurderede, at operationen var blevet udført korrekt, og at mandens manglende evne til at lugte var en hændelig og utilsigtet komplikation til operationen. Fordi manden blev behandlet for en banal sygdom med et lettere operativt indgreb med god mulighed for helbredelse, kunne manden få erstatning for sine gener.

Brug for hjælp?

Hovednummer
I tvivl om, hvordan du søger erstatning? Ring alle hverdage kl. 9.30-15.00.
Telefon: 33 12 43 43

Skadelinjen
I tvivl om, hvorvidt du er blevet påført en skade?
Ring og få råd og vejledning alle hverdage kl. 9.30-15.00.
Telefon: 33 17 95 43

Bør du søge erstatning?

Prøv erstatningsguiden, inden du søger.

Gå til guiden