Patienterstatningen

Har du søgt erstatning?

Sagsbehandling

Hvordan behandler vi din sag?

9 måneder tager det i gennemsnit, før du får en afgørelse i din sag.

Læs hvilke trin en erstatningssag typisk skal igennem.

Erstatning

Spørgsmål til udbetaling?

Hvis du har fået tilkendt erstatning, vil du modtage pengene fra det ansvarlige behandlingssted, fx en region. Patienterstatningen udbetaler ikke erstatningen.
Du kan læse i afgørelsen, hvem der skal udbetale din erstatning.

Har du spørgsmål til udbetalingen, kan du finde kontaktpersoner her.