Hvordan får du udbetalt erstatning?

Hvis du får tildelt erstatning, sender vi besked til den region eller det forsikringsselskab, der skal udbetale din erstatning. Patienterstatningen udbetaler ikke erstatningen.

Den erstatningspligtige udbetaler beløbet efter ankefristens udløb, hvis sagen ikke bliver anket.

Du kan se i afgørelsen, hvem der udbetaler erstatningen i din sag.

Hvis du har spørgsmål om udbetalingen, kan du finde kontaktpersoner herunder: 

Behandlingsskader

 • Region Hovedstaden: Patienterstatningsteamet i Sekretariatet, Center for Sundhed, telefon 20 23 90 01, e-mail patienterstatning.center-for-sundhed@regionh.dk
 • Region Midtjylland: Forsikringsenheden, Juridisk Kontor, Jannie Majken Christensen, telefon 78 41 01 73, e-mail: forsikring@rm.dk
 • Region Nordjylland: Jura og Forsikring, Linda Bruunsgaard Sørensen, telefon 97 64 83 86, eller Dorte Brade Jørgensen, telefon 97 64 83 93.
 • Region Sjælland: Sundhedsstrategisk Planlægning, telefon 41 87 84 55 / telefon 57 87 52 10, email: klage-erstatning@regionsjaelland.dk
 • Region Syddanmark: Regionssekretariat og Jura, telefon 23 46 18 18
 • Topdanmark: Telefon 44 74 71 09 (mandag – torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16).
 • Tryg: Ansvarspersonskadeafdelingen telefon 44 20 61 66 eller 44 20 61 67.
 • Færøerne: Heilsumálaráðið, telefon +298 30 40 50.

Lægemiddelskader

 • Styrelsen for Patientsikkerhed: telefon 72 28 66 00 (kl. 9.30-15)

Hvis du har spørgsmål vedrørende kreditorbeskyttelse, skal du også kontakte en af ovenstående afdelinger.

Har du gæld, har du mulighed for at få nogle erstatningsbeløb beskyttet mod kreditorer. Det står i retsplejelovens § 513. Det gælder dog ikke erstatningsbeløb, der udbetales til et dødsbo.

De erstatningsbeløb, der kan kreditorbeskyttes, er:

 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for forsørgertab, begravelsesudgifter og overgangsbeløb
 • Renter af ovenstående erstatningsbeløb.

Kreditorbeskyttelse forudsætter, at erstatningsbeløbet holdes klart adskilt fra din øvrige formue, fx ved at erstatningsbeløbet indsættes på en særskilt konto og altså ikke på din NemKonto.

Hvis din bank går konkurs, er din erstatning sikret indtil 100.000 euro, det vil sige cirka 750.000 kr. Det står i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Hvis dit erstatningsbeløb er større, og du gerne vil have hele beløbet sikret, skal du dele beløbet op i flere dele og placere dem i forskellige pengeinstitutter.
 
Hvis du ønsker, at din erstatning skal udbetales til en særlig konto eller til flere konti i forskellige pengeinstitutter, skal du kontakte den region eller anden erstatningsudbetaler, der skal udbetale erstatningen, senest 10 hverdage fra afgørelsesdatoen.

Hvis du ikke kontakter regionen eller anden erstatningsudbetaler senest 14 kalenderdage fra afgørelsesdatoen, vil de automatisk udbetale hele din erstatning til din NemKonto (eller til din kreditorbeskyttede konto, hvis du har givet regionen besked om, at du ønsker udbetaling til en kreditorbeskyttet konto).

Her er kontaktoplysninger på dem, du kan ringe til:

Behandlingsskader:

 • Region Hovedstaden: Patienterstatningsteamet i Sekretariatet, Center for sundhed, telefon 20 23 90 01.
 • Region Midtjylland: Juridisk Kontor/Forsikringsenheden, Jannie Majken Christensen, telefon 78 41 01 73.
 • Region Nordjylland: Jura og Forsikring, Linda Bruunsgaard Sørensen, telefon 97 64 83 86 eller Dorte Brade Jørgensen, telefon 97 64 83 93.
 • Region Sjælland: Sundhedsstrategisk Planlægning, telefon 41 87 84 55 / 57 87 52 10.
 • Region Syddanmark: Regionssekretariat og Jura, telefon 23 46 18 18.
 • Topdanmark: Telefon 44 74 71 09 (mandag – torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16).
 • Tryg: Ansvarspersonskadeafdelingen telefon 44 20 61 66 eller 44 20 61 67.
 • Færøerne: Heilsumálaráðið, telefon +298 30 40 50.

Lægemiddelskader:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed: telefon 72 28 66 00 (kl. 9.30-15).

Du skal henvende dig i din bank, hvis du ønsker at oprette en særlig konto til de beløb, der skal kreditorbeskyttes.