Hvordan forløber din sag?

Ansøgninger kan have forskellige forløb. Nogle kan vi behandle hurtigt, mens andre tager længere tid. Et typisk forløb kan se sådan ud:

Når vi har modtaget din ansøgning, kontrollerer vi, at vi har alle de nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler noget, kontakter vi dig.

Gennemsnitlig ventetid: 2 uger.

Vi beder dine behandlingssteder om at sende alt relevant materiale. Det kan for eksempel både være sygehuset og din praktiserende læge.

Vi beder for eksempel om at få journal, røntgenbilleder, laboratoriesvar, lydfiler fra samtaler og andet materiale, så vi kan vurdere din sag bedst muligt.

Gennemsnitlig ventetid: 3 uger.

En juridisk sagsbehandler skal have tildelt din sag. Det kan desværre tage lidt tid, men vi er i fuld gang med at nedbringe ventetiden.

Ventetiden skyldes både, at vores sagsbehandlere kun får tildelt et vist antal sager ad gangen, så de kan give den bedste og mest vurdering af hver enkelt sag - og at vi i øjeblikket får mange ansøgninger.

Når du har fået en sagsbehandler, kan du blive kontaktet af vedkommende, hvis han eller hun har yderligere spørgsmål eller brug for flere oplysninger.

Gennemsnitlig ventetid: 8 uger

Din sagsbehandler gennemgår din sag.

Hvis din sagsbehandler mener, at der stadig mangler oplysninger, kan du blive kontaktet. Ofte skaffer vi dog selv oplysningerne fra behandlingsstedet.

Gennemsnitlige ventetid: 6 uger.

Hvis din sagsbehandler vurderer, at det er nødvendigt, bliver din sag forelagt for en læge.

Lægen får et resume af din sag og alt materialet, så han eller hun kan vurdere, om din behandling er foregået, som den skulle.

Når lægen har givet sin vurdering, vil sagsbehandleren afgøre, om du kan få erstatning.

Nogle gange kan en sag afgøres, så snart lægen er kommet med sin vurdering. Andre gange kan der være brug for at indhente flere oplysninger.

Hvis der er kommet nye oplysninger frem, skal lægen muligvis se på sagen igen.

I visse tilfælde må vi vente med at afgøre sagen, fordi det er for tidligt at vurdere, hvilke konsekvenser skaden får for dig.

Det kan for eksempel være, hvis genoptræning kan føre til, at du får det bedre – eller hvis en behandling først virker på et senere tidspunkt.

Gennemsnitlig ventetid: 9 uger.

Din sagsbehandler har alle oplysninger og kan træffe en afgørelse.

Afgørelsen kan enten være en anerkendelse eller en afvisning. En anerkendelse betyder, at du har ret til erstatning. En afvisning betyder, at du ikke har ret til erstatning.

Hvis vi vurderer, at du har ret til erstatning, vil der i nogle tilfælde også stå, hvilket beløb du får i erstatning. I andre tilfælde kan vi først opgøre erstatningsbeløbet senere. Det afhænger af, hvilken skade du har fået.

Hvis du for eksempel har mistet evnen til at arbejde, skal vi først beregne, hvad du ville have tjent, hvis du fortsat kunne arbejde. I så fald vil vi kontakte dig for at få tilsendt lønsedler og anden dokumentation.

Hvis du for eksempel alene har ret til erstatning for forlænget sygeperiode, kan vi udregne erstatningen uden flere informationer.

Du får besked, når vi har sendt en afgørelse til dig i Netservice eller i e-boks.

Gennemsnitlig ventetid: 8 uger.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at anke afgørelsen i op til 30 dage efter til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvis vi anerkender din sag, skal vi beregne din erstatning.

Vi har ofte brug for flere oplysninger fra dig for at komme frem til det rigtige beløb.

Det kan for eksempel være oplysninger fra din arbejdsgiver eller kommune.

Måske har du allerede modtaget en del af erstatningen, da vi altid forsøger at give så meget af erstatningen så hurtigt som muligt.

I nogle tilfælde kan der gå op til et år eller mere, før den sidste del af erstatningen er udbetalt.

Du får besked, når vi har opgjort hele eller dele af din erstatning. Vi sender også erstatningsopgørelsen til den myndighed (typisk den region, hvor behandlingsstedet ligger), der skal udbetale erstatning.

Når vi har sendt opgørelsen, har myndigheden én måned til at afgøre, om de er enige. Hvis de er enige, udbetaler de erstatningen. Hvis de ikke er enige, kan de anke opgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvis du vil rykke for erstatningen, skal du kontakte den myndighed, der skal udbetale erstatningen. Du kan se i afgørelsen, hvem myndigheden er.

Patienterstatningen står ikke for selve udbetalingen.

Forventet ventetid: Op til 32 uger.

Din sag hos os er afsluttet.

Hvis du har bedt om, at din sag bliver genoptaget, betragter vi din sag som afsluttet, indtil vi har taget stilling til, om din sag kan genoptages.