Hvem er dækket?

Alle, der bliver behandlet eller får udleveret medicin i Danmark, er dækket af Patienterstatningen. Uanset hvor skaden sker. 

Du er dækket, uanset om din skade er sket på for eksempel et hospital, hos fysioterapeuten eller i egen bolig.

Du er dækket, uanset om du blev behandlet på et offentligt eller privat behandlingssted.

Du er dækket, uanset om du blev behandlet for en fysisk eller psykisk sygdom.

Sundhedsfaglig behandling

Du kan få erstatning, hvis du har fået sundhedsfaglig behandling. Det betyder behandling, som en autoriseret sundhedsperson, for eksempel en læge eller social- og sundhedsassistent, har udført. 

Sundhedsfaglig behandling kan også gives af en person, der handler på vegne af en autoriseret sundhedsperson, for eksempel en pædagog på et bosted. 

En borger får besøg af hjemmeplejen. Sosu-assistenten giver borgeren medicin. Desværre giver sosu-assistenten en forkert dosis, som får alvorlige konsekvenser for borgeren.

Borgeren kan få erstatning fra Patienterstatningen, da skaden skete i forbindelse med sundhedsfaglig behandling (medicin-givning).

En borger får besøg af hjemmeplejen. Sosu-assistenten hjælper borgeren i bad. Desværre falder borgeren i badet og brækker hånden.

Borgeren får ikke erstatning via Patienterstatningen, fordi uheldet skete i forbindelse med almindelig pleje og ikke sundhedsfaglig behandling.

Hvor dækker erstatningsordningen?

Erstatningsordningen dækker al sundhedsfaglig behandling uanset, hvor behandlingen er foregået.

Du er dækket af erstatningsordningen, uanset om du har fået behandling på et offentligt eller privat sygehus.

Det har heller ingen betydning, om du er blevet behandlet for en fysisk sygdom eller en psykisk sygdom.

Hvis du har fået en skade på et sygehus i udlandet, skal du være henvist af det offentlige sundhedsvæsen, før du er dækket.

Hvis behandlingen er sket på eget initiativ, har du ikke ret til erstatning hos Patienterstatningen.

Du er dækket af erstatningsordningen, hvis du har været hos en praktiserende læge eller har ringet til vagtlæge eller akuttelefon.

Du er dækket af erstatningsordningen, hvis du har fået sundhedsfaglig behandling eller sundhedsfaglig pleje.

Det er lige meget, hvor du bliver behandlet. Det kan for eksempel være:

 • et plejehjem eller ældrecenter
 • i hjemmet ved hjemmepleje eller hjemmesygepleje
 • et genoptræningstilbud
 • et bosted
 • et handicaptilbud
 • en sociale institution
 • et kommunalt tilbud for stof- og alkoholmisbrug.

Behandlingen skal være udført af en autoriseret sundhedsperson eller en hjælper, der handler på vegne af en sundhedsperson.

Omsorgspleje og praktisk hjælp er ikke dækket af erstatningsordningen. Det betyder, at en beboer for eksempel ikke kan få erstatning for en skade, der er sket i forbindelse med et bad.

Du er dækket af erstatningsordningen, hvis du har fået behandling hos en privatpraktiserende speciallæge, for eksempel en øre-, næse- og halslæge eller en gynækolog.

Du er også dækket, hvis du har fået behandling hos en privatpraktiserende:

 • kiropraktor
 • ergoterapeut
 • fysioterapeut
 • fodterapeut
 • sygeplejerske
 • jordemoder
 • klinisk diætist
 • bioanalytiker
 • bandagist
 • radiograf
 • psykolog
 • optiker
 • optometrist
 • social- og sundhedsassistent
 • osteopat
 • ambulanceredder
 • paramediciner
 • behandlerfarmeceut.

Du er også dækket af erstatningsordningen, hvis du modtager sundhedsfaglig behandling:

 • ved et sportsstævne, festival m.m.
 • som bloddonor
 • som forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg
 • som indsat i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse
 • som værnepligtig på Forsvarets infirmerier.

Donorer og forsøgspersoner har efter loven god mulighed for at få erstatning. Det skyldes, at lovgivningen tilgodeser raske borgere, der frivilligt hjælper andre som blod-, organdonorer eller som rask forsøgsperson i et sundhedsvidenskabeligt forsøg.

Det betyder, at donorer og forsøgspersoner ikke skal betale et egetbidrag af deres erstatning.

Læs mere om erstatning og forsikring i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg (pdf)

Hvor dækker erstatningsordningen ikke?

Tandskader, der for eksempel sker under narkosen i en operation på et hospital, er dækket af erstatningsordningen, og du kan søge erstatning hos Patienterstatningen.

Du skal derimod søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, hvis du har fået en skade på tænderne hos:

 • Egen tandlæge
 • Regionstandplejen
 • Børne- og ungdomstandplejen
 • Omsorgstandplejen
 • Universiteternes tandlægehøjskoler
 • Tandlægevagten.

Læs mere hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Hvis du på eget initiativ har fået behandling på et sygehus i udlandet uden at være blevet henvist, er du ikke dækket af erstatningsordningen i Danmark.

Skader sket i forbindelse med behandling på Grønland er ikke omfattet af Patienterstatningen.

Hvis du har fået en skade på grund af behandling i det grønlandske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til patientvejlederen på Dronning Ingrids hospital.

Patientvejlederen kan kontaktes på:

Siunnersorti@peqqik.gl eller telefon +299 344050

Behandling på Færøerne efter 2012 er dækket af erstatningsordningen. Behandling før 2012 er ikke dækket af erstatningsordningen.

Du er ikke dækket af erstatningsordningen, hvis du får en skade på en klinik, hvor der ikke er tilknyttet en autoriseret sundhedsperson.

Hvis der for eksempel er tilknyttet en sygeplejerske på en skønhedsklinik, har det ingen betydning, hvilken medarbejder på klinikken som behandler dig.

Hvis der ikke arbejder en autoriseret sundhedsperson på klinikken, er du ikke omfattet af erstatningsordningen.