Hvordan afgør vi din sag?

Du kan få erstatning, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

Alle sager vurderes efter specialistreglen.

Her ser vi på, om en erfaren specialist ville have behandlet dig på en anden måde.

Hvis en erfaren specialist ville have gjort noget andet, så du havde undgået din behandlingsskade, kan du have ret til erstatning.

En kvinde bliver henvist til mammografi, da hendes læge konstaterer en knude i hendes bryst.

Da kvinden kommer til kontrol, bliver undersøgelserne ikke ordentligt udført. Derfor opdager lægerne ikke, at kvinden har brystkræft.

Da kvinden et år efter kommer til ny undersøgelse, opdager lægerne kræften, som nu har spredt sig så meget, at kvinden skal have fjernet brystet og har fået forringet overlevelseschance.

Kvinden får erstatning efter specialistreglen, fordi lægerne burde have opdaget kræften ved første kontrol.

Rimelighedsreglen giver ret til erstatning, selvom alle har gjort, som de skulle.

Det kan være, hvis en operation er udført korrekt, men der alligevel er opstået en sjælden eller alvorlig komplikation.

Det kan også være, hvis du har fået den korrekte medicin, men alligevel har fået sjældne og alvorlige bivirkninger.

En skade er sjælden, hvis den sker hos færre end 2 procent af dem, som får samme behandling.

En skades alvorlighed bliver målt i forhold til den sygdom, du blev behandlet for i første omgang.

Hvis du for eksempel var alvorligt syg, da du kom på sygehuset, skal dine komplikationer ved behandlingen være tilsvarende alvorlige for at kunne få erstatning.

 

En ung kvinde får hovedpine i venstre side og oplever følsomhed over for lys, to måneder efter hun er begyndt på p-piller. En MR-scanning viser, at hun har haft en blodprop i hjernen, og lægerne vurderer, at blodproppen er udløst af p-pillerne.

Kvinden får erstatning, fordi blodpropper efter p-piller er en alvorlig og sjælden bivirkning, som overstiger, hvad der er rimeligt for en ellers rask borger. 

Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i medicinsk udstyr, er skaden omfattet af erstatningsordningen. Det kan for eksempel være:

  • Defekte røntgenapparater
  • Ødelagte kanyler
  • Proteser som går i stykker
  • Strålekanoner som ikke virker optimalt.

En kvinde får indopereret en ny hofte. Ved operationen anvendes nogle metalsøm, som senere viser sig at ruste.

Kvinden skal derfor have udskiftet protesen, hvilket fører til store smerter og nedsat bevægelighed.

Kvinden får erstatning efter apparaturreglen, fordi sømmene ikke burde ruste.