Vil du anke din sag?

Du kan klage over vores afgørelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvis du er uenig i vores afgørelse eller mener, at du har fået for lidt i erstatning, kan du anke til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Ankenævnet kan for eksempel beslutte, at erstatningen skal forhøjes, nedsættes eller helt bortfalde.

Ank din afgørelse på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside