Kan du søge erstatning andre steder?

Afhængig af din patientskade kan du søge erstatning hos andre instanser.

Ulykkesforsikring

Din patientskade kan i nogle særlige tilfælde også være omfattet af din ulykkesforsikring. Det betyder, at du – hvis betingelserne er opfyldt – kan få erstatning fra både Patienterstatningen og fra din ulykkesforsikring.

  • Ved et ulykkestilfælde fx faldulykke eller trafikulykke eller lignende vil du normalt være dækket af din ulykkesforsikring. I sådanne tilfælde vil din ulykkesforsikring muligvis også dække patientskader som følge af den lægelige behandling efter ulykkestilfældet.
  • Pludselige hændelser under fødsel kan også være omfattet af din ulykkesforsikring, dog ikke hvis skaden skyldes den lægelige behandling.
  • Sygdom eller lidelser samt lægelig behandling heraf, der ikke skyldes et ulykkestilfælde, er ikke dækket af ulykkesforsikringen. Vær dog opmærksom på, om du har en sygdomsdækning på ulykkesforsikringen, som eventuelt dækker sygdom.

Du kan kontakte dit forsikringsselskab for yderligere information herom.