Forsikringssager

Patienterstatningen udarbejder vejledende udtalelser i forsikringssager.

Det sker, hvis både skadelidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen. Patienterstatningen kan give vejledende udtalelser i følgende sager:

  • Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
  • Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
  • Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab).

Samtykkeerklæring

For at Patienterstatningen kan give vejledende udtalelser, skal der udfyldes en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring om videregivelse af personlige oplysninger (pdf)

Om aftalen

Aftalen mellem Patienterstatningen og Forsikring & Pension blev indgået den 1. april 2021.

Vilkår for afgivelse af vejledende udtalelser (pdf)