Forsikringssager

Patienterstatningen udarbejder vejledende udtalelser i forsikringssager.

Det sker, hvis både skadelidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen. Patienterstatningen kan give vejledende udtalelser i følgende sager:

 • Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
 • Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
 • Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab).

Har Patienterstatningen kapacitet til flere sager om erhvervsevnetab?

Kapacitet til vejledende udtalelser om erhvervsevnetab

Patienterstatningen har indtil videre kapacitet til at modtage 45 nye sager til vejledende udtalelse om erhvervsevnetab i kvartalet. Den automatiske tæller nedenfor viser, hvor mange sager Patienterstatningen har modtaget i indeværende kvartal.

Kapacitet til vejledende udtalelser om varigt mén

Patienterstatningen har som følge af sagspres hos vores lægekonsulenter på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til at modtage yderligere sager til vejledende udtalelse om varigt mén. Vi forventer, at vi igen kan modtage sager om fastsættelse af varigt mén fra starten af 2. halvår 2024.

Samtykkeerklæring

For at Patienterstatningen kan give vejledende udtalelser, skal der udfyldes en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring vejledende udtalelse forsikringssager.pdf

Om aftalen

Aftalen mellem Patienterstatningen og Forsikring & Pension blev indgået den 1. april 2021. 

Læs vilkår for afgivelse af vejledende udtalelser

Øvrige dokumenter

Ønsker du at anmode Patienterstatningen om en vejledende udtalelse, kan du med fordel indsende følgende dokumenter sammen med samtykkeerklæringen:

 • Relevant journalmateriale, for eksempel fra:
  • Primær lægekontakt (typisk skadestuen, vagtlægen eller egen læge)
  • Egen læge inkl. epikriser fra skadedatoen og frem
  • Egen læge inkl. epikriser fra tre år før skadedatoen, hvis der er forudbestående gener, der skal inddrages i vurderingen
  • Hospitaler
  • Fysioterapeut/kiropraktor
 • Sociale akter fra tre år forud for skaden og frem (ved vurdering af erhvervsevnetab)
 • Speciallægeerklæring, hvis en sådan foreligger
 • Skatteoplysninger (R75) fra 3 år forud for skaden og frem (ved vurdering af erhvervsevnetab)
 • Politirapport, hvis en sådan foreligger