Forsikringssager

Patienterstatningen udarbejder vejledende udtalelser i forsikringssager.

Det sker, hvis både skadelidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen. Patienterstatningen kan give vejledende udtalelser i følgende sager:

 • Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
 • Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
 • Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab).

Samtykkeerklæring

For at Patienterstatningen kan give vejledende udtalelser, skal der udfyldes en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæring vejledende udtalelse forsikringssager.pdf

Om aftalen

Aftalen mellem Patienterstatningen og Forsikring & Pension blev indgået den 1. april 2021.

Vilkår for afgivelse af vejledende udtalelser.pdf

Øvrige dokumenter

Ønsker du at anmode Patienterstatningen om en vejledende udtalelse, kan du med fordel indsende følgende dokumenter sammen med samtykkeerklæringen:

 • Relevant journalmateriale, for eksempel fra:
  • Primær lægekontakt (typisk skadestuen, vagtlægen eller egen læge)
  • Egen læge inkl. epikriser fra skadedatoen og frem
  • Egen læge inkl. epikriser fra tre år før skadedatoen, hvis der er forudbestående gener, der skal inddrages i vurderingen
  • Hospitaler
  • Fysioterapeut/kiropraktor
 • Sociale akter fra tre år forud for skaden og frem (ved vurdering af erhvervsevnetab)
 • Speciallægeerklæring, hvis en sådan foreligger
 • Skatteoplysninger (R75) fra 3 år forud for skaden og frem (ved vurdering af erhvervsevnetab)
 • Politirapport, hvis en sådan foreligger