Vil du søge genoptagelse?

Hvis der er sket væsentlige ændringer i din sag, kan du søge om genoptagelse.

En sag kan ifølge erstatningsansvarsloven genoptages, hvis sagens omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til, hvad der blev lagt til grund ved sagens afslutning.

Det er normalt en betingelse for genoptagelse, at der er grundlag for mindst at forhøje enten méngraden eller erhvervsevnetabserstatningen.

Udfyld skema til genoptagelse (udfyld online)

Udfyld skema til genoptagelse (pdf)