Mission og vision

Vores mission er at sikre:

  • effektiv specialistbehandling af patienternes erstatningssager.
  • tryghed og service for patienter og sundhedspersoner.
  • at de registrerede sager bruges i det forebyggende arbejde.

Vores vision er at:

  • være Danmarks førende specialister i personskadeerstatning.
  • samarbejde med de bedste lægelige specialister.
  • opnå kortest mulig sagsbehandlingstid via procesoptimering, synlig ledelse og digitalisering.
  • arbejde for, at patienter og sundhedspersonale anmelder alle skader, hvor der er udsigt til erstatning.
  • være en udadvendt aktør på det erstatningsmæssige og skadeforebyggende område.
  • være en attraktiv arbejdsplads.