Sagsnummer 17-10095

Afslag på sletning af personoplysninger efter databeskyttelsesreglerne

03-06-2019

En 59-årig kvinde havde søgt om erstatning for en skade opstået i forbindelse med behandling på et sygehus. Hun bad senere om at få sagen henlagt, da hun var utilfreds med Patienterstatningens sagsbehandling. Hun bad samtidig om, at samtlige sagsakter blev slettet.

Patienterstatningen henlagde derefter sagen, men afslog at slette sagsakterne.

Der blev lagt vægt på, at oplysningerne var indhentet på et lovligt og sagligt grundlag. Der blev også lagt vægt på, at fortsat opbevaring af oplysningerne var nødvendig af hensyn til en eventuel senere anmodning om aktindsigt og genoptagelse af sagen og af hensyn til dokumentation og statistiske formål. Der blev henvist til reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Afslaget på sletning af personoplysningerne blev meddelt i en afgørelse med ankevejledning til Datatilsynet.

For lignende sager se 17-7578, 19-0350 og 19-10774.

Afgørelsesdato: 11. december 2018