Sagsnummer 17-7578

Indsigelse efter databeskyttelsesreglerne afvist

21-02-2019

En kvinde havde fået afslag på erstatning og ankede afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Efterfølgende bad hun Patienterstatningen om at slette hendes personoplysninger med henvisning til databeskyttelsesreglerne.

Dette blev afslået med den begrundelse, at oplysningerne var nødvendige, hvis afgørelsen blev ændret af ankenævnet, eller hvis der senere blev søgt om aktindsigt eller om genoptagelse af sagen. Patienterstatningen vurderede derfor, at oplysningerne fortsat havde retlig betydning, og at oplysningerne blev behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Kvinden trak senere anken over den oprindelige afgørelse tilbage og bad derefter også Ankenævnet for Patienterstatningen om at slette alle oplysninger om hende.

Ankenævnet afviste også at slette kvindens personoplysninger, da de vurderede, at behandlingen af oplysningerne var korrekt og lovlig.

Ankenævnet vurderede desuden, at opbevaringen af oplysningerne var nødvendig og havde saglige og relevante formål, også efter afslutningen af sagen. Derudover var der ikke angivet så tungtvejende grunde, at lovligt indsamlede og behandlede oplysninger skulle slettes.

Det blev endvidere bemærket, at opbevaringen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser, og at alle medarbejdere i ankenævnet har tavshedspligt (AfP 18/3558).

For lignende sager se 17-10095, 19-0350 og 19-10774.

Afgørelsesdato: 4. april 2018