Sagsnummer 11-7933

Ikke reduktion af overgangsbeløb, når den efterlevende ægtefælle dør

13-05-2013

En 70-årig kvinde afgik ved døden som følge af en behandlingsskade. Dette udløste erstatning for begravelsesomkostninger til boet og overgangsbeløb til hendes ægtefælle.  

Situationen var imidlertid den, at ægtefællen afgik ved døden to uger efter patienten. Spørgsmålet var derfor, om der skulle ske reduktion af overgangsbeløbet.  

Ankenævnet for Patienterstatningen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke kan ske reduktion af overgangsbeløbet i et tilfælde, hvor patienten selv uden skaden ville være afgået ved døden inden for kort tid (hypotetisk årsagskonkurrence, sagen 06-0994). Patienterstatningen mente heller ikke, at der kunne ske reduktion af overgangsløbet, selvom den efterlevende ægtefælle kun nåede at leve i kort tid efter patientens død.  

Da den efterlevende ægtefælle afgik ved døden to uger efter patienten, blev erstatningen for forsørgertab i henhold til praksis reduceret til 0.

For lignende sager se 11-0967 og 15-6461.

Afgørelsesdato: 9. juli 2012