Sagsnummer 11-0967

Erstatning for forsørgertab reduceres på grund af ægtefællens død

06-02-2012

En 65-årig kvinde afgik ved døden som følge af ikke-optimal behandling på et sygehus. 

I forbindelse med opgørelsen af erstatningen blev det oplyst, at kvindens ægtefælle var afgået ved døden ca. 14 måneder efter sin hustru. Erstatningen for forsørgertab blev derfor reduceret med 2/3 efter samme retningslinjer som reduktion for mellemkommende død i poster efter patienten selv.

For lignende sager se 11-7933 og 15-6461.

Afgørelsesdato: 15. juli 2011