Sagsnummer 15-6461

Erstatning for forsørgertab reduceret for mellemkommende død

16-06-2016

En 95-årig kvinde anmeldte, at hun havde været udsat for medicinforgiftning af hjemmeplejen. Kvinden afgik ved døden få dage efter anmeldelsen. Patienterstatningen anerkendte skaden, herunder dødsfaldet, da det var udløst af medicinforgiftningen.

Kvinden efterlod sig en ægtefælle, der havde krav på overgangsbeløb samt erstatning for forsørgertab, der skulle opgøres på baggrund af lovens minimumserstatning. Ægtefællen afgik dog ved døden to måneder efter sin hustru, og inden erstatningen var opgjort. Erstatningen for forsørgertab blev derfor reduceret efter princippet om mellemkommende død ud fra den betragtning, at ægtefællen kun havde manglet forsørgelsen fra sin hustru i to måneder.

Overgangsbeløbet blev derimod ikke reduceret, da det skulle dække de udgifter, ægtefællen havde haft i forbindelse med sin hustrus død, herunder begravelsesomkostningerne.

For lignende sager se 11-0967 og 11-7933.

Afgørelsesdato: 29. februar 2016