Sagsnummer 18-1145

Ikke muligt at fritage patienter fra det lovpligtige egetbidrag

03-06-2019

En 53-årig kvinde fik beskadiget en fortand under en operation. Patienterstatningen vurderede, at man burde have anvendt tandbeskytter, hvorved skaden med overvejende sandsynlighed ville være undgået. Skaden blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Sammen med anerkendelsen meddelte Patienterstatningen, at der kunne ydes erstatning for udgifterne til den nødvendige udbedring af tandskaden efter fradrag for det lovpligtige egetbidrag på 7.300 kr. (for skader sket i 2017 og tidligere).

Kvinden ankede afgørelsen og anførte, at hun ikke havde råd til selv at betale de 7.300 kr. til tandbehandlingen.

Ankenævnet for Patienterstatningen udtalte, at enhver person, der tilkendes efter klage- og erstatningsloven, er omfattet af reglen om, at der skal fratrækkes et egetbidrag, og at det ikke er muligt at fritage visse personer herfra. Ankenævnet tiltrådte derefter afgørelsen (AfP 18/12989).

For en lignende sag se 11-7085.

Afgørelsesdato: 13. september 2018