Sagsnummer 09-0024

Ikke erstatning for barn født med kromosomfejl

13-05-2013

Et forældrepar fik et barn med en alvorlig arveligt betinget muskelsygdom (kromosomfejl). Barnet døde dagen efter fødslen. Herefter fik moderen foretaget en undersøgelse, der viste, at hun med 95 % sikkerhed ikke var bærer af den arvelige sygdom. Hun blev gravid igen, men på trods af, at skanninger under graviditeten viste normale forhold, viste det andet barn sig også at have sygdommen. Dette barn var alvorligt handicappet og levede kun knap 2 år.

Forældrene anmeldte sagen til Patienterstatningen, da de ikke mente, at man havde undersøgt moderen godt nok, inden hun fødte det andet barn.  

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at manglende diagnosticering af et fosters handicap ikke udløser ret til erstatning, heller ikke selvom en tidligere diagnosticering ville have medført, at moderen havde valgt at få foretaget en abort. Det berettiger heller ikke til erstatning, at barnet bliver født med et handicap i stedet for slet ikke at blive født.  

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 09/1418).  

For en lignende sag se 02-3296.

Afgørelsesdato: 26. juni 2009