Sagsnummer 05-0052

Udløb fra tyndtarmssonde

16-06-2009

En 62-årig mand gennemgik i november 2004 en operation for kræft i spiserøret, hvor man afslutningsvis anlagde en tyndtarmssonde .

I dagene efter operationen gled tyndtarmssonden lidt op, hvilket medførte ansamlinger af sondemad i underhuden. Som følge af disse ansamlinger udviklede patienten en betændelsestilstand i bugen og var i den efterfølgende periode lagt i respirator flere gange.

Patienterstatningen vurderede, at anlæggelse af en spiserørssonde var at betragte som en ligeværdig behandlingsmetode, samt at patientskaden med overvejende sandsynlighed ville have været undgået, hvis man i stedet havde anlagt en spiserørssonde. Sagen blev derfor anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3 (05-0052).

Afgørelsesdato: 17. juni 2005