Sagsnummer 94-0812

Svigt i operationslejes hovedgærde

09-06-2009

En 23-årig kvinde blev indlagt for at få fjernet mandler. I forbindelse med operationen skulle patienten flyttes højere op på lejet. Under flyt­ningen af patienten faldt lejets hovedgærde ned på grund af teknisk svigt, så pa­tientens hoved på grund af bedøvelsen faldt passivt bagover.

Operationen forløb uden yderligere komplikationer, men i efterforløbet havde patien­ten syn­kebesvær, kvalme samt besvær med at holde fast på ting. Det blev fundet overvejende sand­synligt, at patientens gener var en følge af uheldet ved flytningen af patienten.

Skaden blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2. Det er efterfølgende fastslået, at operati­ons­lejets hovedgærde var uhensigtsmæssigt kon­strueret, og at skaden skyldtes et svigt i hoved­gærdet (94-0812) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 29. april 1995