Sagsnummer 93-0505

Operativ behandling ligeværdig med medicinsk

15-06-2009

En 35-årig mand var gennem flere år blevet fulgt ambulant på grund af betændelse i tarmene (colitis ulcero­sa). På grund af forværring af sygdommen blev pa­tienten i december 1991 sat i be­handling med højdosis Prednison, som langsomt nedtrappedes over de følgende måneder. Prednisonbehandlingen måtte dog siden genoptages, og pa­tienten var herefter i vekslende højsteroiddosisbe­handling (medicinsk behandling) frem til okto­ber 1992, hvor man første gang drøftede muligheden for eventuel operation. Man fortsatte imidlertid Prednisonbehandlingen frem til for­året 1993, hvor man ved et røntgenbillede kunne konstatere henfald af knoglevæv svarende til venstre lårbenshoved. Vævshenfald er en sjæl­den, men kendt kompli­kation til steroidbehandling.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, idet man lagde til grund, at man ud fra en efter­følgende vurdering måtte konkludere, at et operativt indgreb allerede i oktober 1992 fremstod som en ligeværdig behandling, ikke mindst fordi patienten selv var motiveret herfor og på grund af den gentagne genopblussen af sygdommen uanset steroidbe­handling (93-0505) (1994 Årsb.).

Afgørelsesdato: 7. december 1994