Sagsnummer 97-0484

Ombinding ligeværdig med galdegangsclips

16-06-2009

En 43-årig kvinde fik foretaget laparoskopisk cholecystectomi (operativ fjernelse af galdeblæ­ren ved kikkertmetode). Efter operationen blev patienten stærkt smerteforpint, hvorfor man efter nogle dage foretog en ERCP-undersøgelse (røntgenkontrastundersøgelse af de fælles galde- og bugspytkirteludgange). ERCP-undersøgelsen viste, at den påsatte clips på den ef­terladte del af galdegangen mellem galdeblæren og den dybe galdegang var gledet af.

Efter at man havde sikret sig, at der ikke var opstået yderligere skader på galdesystemet, an­lagde man herefter en aflastende protese inden i den dybe galdegang. Den anlagte protese blev 1 måned senere fjernet, idet man samtidigt konstaterede, at patientens lever- og galdetal var normale. Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, idet den opståede skade i form af udsivning af galde, ud fra en efterfølgende vurdering, med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, såfremt man havde anvendt enten resorberbare klips, eller eventuelt om­binding ved lukning af galdeblærens udførelsesgang (97-0484) (1997 Årsb.).

Afgørelsesdato: 28. november 1997