Sagsnummer 94-1137

Knækket tang

09-06-2009

En 22-årig værnepligtig mand, pådrog sig en menisklæsion i højre knæ. Under arthroskopisk behandling (kikkertoperation) faldt en bevægelig del af den an­vendte operationstang af. Det var herefter nød­vendigt at foretage en åben operation for at fjerne metalstykket.

I efterforløbet udviklede patienten infektion og blodansamling i knæet, der kunne tilskrives van­skelighederne under operationen.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet den defekte ope­rationstang fandtes at være årsag til, at der opstod infektion i knæet, hvilket med­førte en forlænget syge­periode (94-1137) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 9. april 1995