Sagsnummer 97-1296

Indsættelse af brystproteser

16-06-2009

En 37-årig kvinde fik, efter at have fået fjernet godartede væskefyldte knuder i brystet gen­tagne gange, efter eget ønske fjernet alt brystkirtelvævet under huden og indlagt saltvands­proteser.

Efterfølgende opstod der hudnekrose (død hud) under højre bryst og infektion i venstre bryst.

Ca. 3 måneder senere blev proteserne fjernet og erstattet med mindre proteser af samme fabri­kat, idet det var nødvendigt at fjerne en del ekstra hud svarende til området i højre bryst, hvor der var hudnekrose.

Ca. 1 år efter den primære operation var kvinden til speciallægeundersøgelse. Af speciallæge­erklæringen fremgår det, at operationsresultatet må betragtes som kosmetisk uskønt på grund af protesernes synlighed samt på grund af kraftig foldedannelse i brysternes øverste halvdel.

Patienterstatningen vurderede, at man med overvejende sandsynlighed ville have opnået et kosmetisk pænere resultat og færre komplikationer, såfremt man primært havde placeret brystproteserne under musklen frem for under huden. Der foreligger ingen konsensus om, hvorvidt brystproteser bør placeres under huden eller under musklen. På denne baggrund an­erkendte Patienterstatningen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3 (97-1296) (1997 Årsb.).

Professor Bo von Eyben berører denne problemstilling i “Patientforsikring” s. 116, idet han bl.a. anfører, at det kan tænkes, at den højeste sagkundskab på området ikke er enige om, hvilken behandlingsmetode eller -teknik der i den givne situation er den optimale. Ved stil­lingtagen til, om en erfaren specialist med overvejende sandsynlighed ville have handlet an­derledes, kan man ikke blot vælge side og afgøre sagen ud fra dette. Hvis der virkelig er en “jævnbyrdig” uenighed blandt eksperter på området, er betingelsen for at yde erstatning efter reglen i PFL § 2, stk. 1, nr. 1, ikke opfyldt.

Afgørelsesdato: 6. december 1998