Sagsnummer 04-0421

Hjernerystelse pådraget ved fald fra hospitalsseng

18-06-2009

En 44-årig mand havde gennemgået en operation og var efter opvågning blevet overflyttet til stamafdelingen. Da patienten skulle lade vandet, lod man ham gøre dette i en kolbe på sengekanten, da man ikke ville lade ham gå på toilettet. Patienten var i den forbindelse flankeret af 2 sygeplejersker, som imidlertid forlod patienten, formentlig fordi de blev tilkaldt til at assistere et andet sted. Da patienten var ladt alene, fik han pludselig et ildebefindende og faldt ud af sengen, hvorved han pådrog sig en hjernerystelse og andre skader i ansigtet.

Patienterstatningen fandt, at personalet på sygehuset havde tilsidesat sin tilsynspligt og derved pådraget sig et erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsretlige regler, jfr. PFL § 3, stk. 2.

Der blev herved lagt vægt på, at det var en fejl at efterlade patienten alene på sengekanten få timer efter, at han havde gennemgået en operation. Der blev endvidere lagt vægt på, at man på sygehuset havde en instruks omkring støtte ved mobilisering af patienter efter den pågældende operation, som patienten havde været igennem. Patienterstatningen fandt derfor, at man i den konkrete situation havde udvist forsømmelse ved ikke at lægge patienten ned i sengen igen, da man forlod ham.

Der var tale om en konkret afgørelse, hvor man lagde afgørende vægt på patientens oplysninger, idet personalets oplysninger kunne have ført til en anden vurdering af ansvarsspørgsmålet.

Afgørelsesdato: 15. februar 2006