Sagsnummer 92-0072

Forbrænding ved brug af el-kniv

15-06-2009

På grund af forsnævring af kranspulsårene blev en 48-årig mand indlagt til operation. Under operati­o­nen op­stod der en blødning i kranspuls­årens væg, hvorfor man aflukkede denne akut. Det var herefter nød­ven­digt at foretage en by-pass-ope­ration, hvor­ved man bl.a. udtog årer fra un­derbenet. Såret blev efter lukning eftertørret med sprit. På grund af en gnist fra el-kni­ven opstod der ild i den spritvæde­de kniv, og pa­tienten blev påført en forbrænding af benet.

Sagen anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet en el-kniv ik­ke bør kunne udsende gnister uden ak­tivering, og man måtte derfor antage, at den var behæftet med fejl (92-0072) (1993 Årsb.).

Afgørelsesdato: 11. marts 1993