Sagsnummer 99-0874

Fejlagtigt udført stivgøringsoperation

09-06-2009

En 66-årig kvinde pådrog sig en overrivning af strækkesenen til højre hånds 3. finger. Da fin­gerens yderled var fastlåst i bøjet stilling og dermed generede kvinden, tilbød af­delingens overlæge at ud­føre en artrodese (stivgørende operation) i dette led.

På datoen for operationen var overlægen syg, og operationen blev i stedet udført af en vi­kar, som af ukendte årsager valgte at lægge et cirkulært snit omkring yderleddet. Snittet gik gen­nem både hud og sener og forvoldte skade i et sådant omfang, at det efter­følgende var umuligt at udføre artrodesen, men derimod nødvendigt at foretage amputa­tion i leddet. I efterforløbet måtte patienten have amputeret endnu et stykke af finge­ren for at fjerne smerter.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, da det blev fundet over­ve­jende sandsynligt, at en erfaren specialist ville have valgt en mere traditionel operati­onsme­tode, hvorved leddet var stivgjort, uden at amputation var kommet på tale (99-0874) (1999 Årsb.).

Der er tale om en klassisk vurdering efter specialistreglen i PFL § 2, stk. 1, nr. 1. Den min­dre erfarne læge anvender en operationsteknik, der afviger fra almindelig anerkendt praksis, og patienten påføres derved skaden.

Resultatet af Patienterstatningens vurdering havde imidlertid været det samme, hvis det var den erfarne overlæge på afdelingen, der havde valgt samme metode med samme re­sultat. Ved vurderingen efter patientforsikringsloven er det ikke afgørende om behandlingen er udført af en specialist, men alene om behandlingen er udført efter den standard, der måtte forventes af den erfarne specialist på området.

Afgørelsesdato: 29. oktober 1999