Sagsnummer 98-2096

Fald ud af seng i forbindelse med sengebadning

18-06-2009

En 82-årig mand var på grund af en hjerneblødning i maj 1998 indlagt på sygehu­set. Da patienten periodevis var konfus, havde man placeret en fast vagt ved sengen, ligesom man an­vendte sengehest for at forhindre, at patienten skulle falde ud.

Under sengebadning af patienten, hvor sengehesten ikke var slået op, forlod syge­plejersken patienten ganske kortvarigt (ca. 1 minut). Da hun vendte tilbage, var patienten faldet ud af sengen og havde slået ansigtet og havde derved fået en tand­skade.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 3, stk. 2, idet det måtte betragtes som en uagtsom handling, at sygeplejersken ikke slog sengehesten op, da hun forlod patienten, selv om det kun var for ca. 1 minut.

Patienterstatningen lagde vægt på, at patienten på grund af hjerneblødningen perio­devis var konfus, hvorfor man havde foranstaltet fast vagt ved hans seng, ligesom der var fundet indikation for anvendelse af sengehest. Ved at undlade at slå sen­gehesten op, da patienten blev ladt alene, blev der således ikke taget de fornødne forholdsregler til at afværge risikoen for, at han kunne falde ud af sengen, hvorved uheldet skete.

I den konkrete situation fandt man derfor grundlag for at pålægge sygehuset er­statningsan­svar efter de almindelige erstatningsretlige regler (98-2096) (1998 Årsb.).

Afgørelsesdato: 16. december 1998