Sagsnummer 97-0853

Fald ned fra leje

18-06-2009

En 47-årig mand blev indlagt efter et besvimelsesanfald, hvor han var faldet og havde slået ryggen.

Under røntgenundersøgelse af ryggen lå han på et leje og ventede på at komme over på et andet leje. Da sygeplejersken vendte sig om efter at have gjort det nye leje klar, så hun, at han fik et krampeanfald og faldt ned af lejet, hvorved han pådrog sig et splintret brud på højre skulder. Røntgenundersøgelsen viste i øvrigt følger efter kompressionsbrud i 8. brysthvirvel samt i 2. lændehvirvel.

Patienterstatningen vurderede, at patientens uheld ikke kunne henføres til en fejl eller forsømmelse fra sygehusets side, der gav grundlag for et erstatningsansvar. Sagen blev derfor afvist efter PFL § 3, stk. 2.

Patienterstatningen lagde i den forbindelse vægt på, at patienten ikke tidligere havde haft et epileptisk krampeanfald, men kun et enkeltstående besvimelsesanfald, samt at han var vågen og klar ved undersøgelsen. Sygehuspersonalet havde således ikke kunnet forudse den aktuelle episode.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 24. oktober 1997