Sagsnummer 95-0796

Defekt cementsprøjte til hofteoperation

15-06-2009

En 73-årig kvinde blev indlagt med henblik på indsættelse af totalprotese i højre hofte. I forbin­delse med indsættelsen af protesen blev der anvendt en engangssprøjte med knoglecement.

Under fyldningen af lårbenskanalen med knoglecement satte stemplet i sprøjten sig fast. Man forsøgte at fremskaffe en ny engangssprøjte, men forinden var den allerede indsprøjtede ce­ment størknet. Man måtte herefter fjerne den isatte cement, og i forbindelse hermed opstod et brud i lårbensknoglen. Denne komplikation medførte et lang­varigt sygeforløb samt en for­kortning af patientens højre ben på ca. 4 cm.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet det skyldtes fejl eller svigt ved den an­vendte engangssprøjte, at stemplet satte sig fast un­der brugen, således at cementen størknede (95-0796) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 8. august 1995