Sagsnummer 98-2207

Defekt brystprotese

10-06-2009

En 47-årig kvinde fik i 1992 foretaget operation for højresidig brystcancer med fjernelse af brystet. Efter operationen anvendte patienten en ydre brystprotese, men da denne gav hende gener, blev hun i 1998 indlagt med henblik på indoperering af en brystprotese.

Patienten fik først indopereret en ekspander, der er en midlertidig protese, der udvider hud og væv gennem langsom påfyldning af væske. I det næste halve år gik patienten til ambulant kontrol med påfyldning, indtil ekspanderen havde den beregnede størrelse.

Patienten fik herefter ved en ny operation fjernet ekspanderen og indlagt en saltvands­protese, der blev fyldt gennem en påfyldningsstuds. Når protesen havde sat sig og re­sultatet efter nogle uger var tilfredsstillende, var det meningen, at påfyldningsstudsen skulle fjernes.

Påfyldningsstudsen og protesen er forbundet med en påfyldningsslange, der fjernes sammen med påfyldningsstudsen, hvorefter protesen gennem et ventilsystem selv luk­ker, når slangen er fjernet.

I forbindelse med fjernelse af påfyldningsstudsen til den nyindsatte protese skete der brud på plastikslangen, hvilket gav mistanke om, at protesen kunne komme til at lække. Der blev dog ikke umiddelbart konstateret udsivning af saltvand, og operationen blev derfor afsluttet.

I den følgende tid faldt protesen imidlertid i volume, og patienten måtte derfor reopere­res med fjernelse af den utætte protese. Hun fik herefter indlagt en silikoneprotese.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, på grund af materialesvigtet, der medførte brud på påfyldningsslangen i den indsatte protese og nødvendiggjorde fjernelse af denne og indoperering af endnu en protese. Patien­tens sygeperiode blev forlænget som følge af materialesvigtet.

Patienterstatningen fandt i øvrigt efterfølgende, at erstatningen ikke oversteg kr. 10.000,00, hvilket blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 10. juni 1999