Sagsnummer 95-1452

Cementeret hofteprotese

16-06-2009

En 49-årig mand fik som følge af tiltagende slidgigt i venstre hofte foretaget opera­tion med indsættelse af en ucementeret hofteprotese. Patienten oplevede efterføl­gende stærke lårsmer­ter, og man foretog derfor røntgenundersøgelse, som viste forkalkning og reaktion omkring den indsatte hofteprotese. Patienten blev herefter reopereret med fjer­nelse af protesen samt indsættelse af en ny, denne gang ce­menteret protese.

Patienterstatningen vurderede, at de opståede gener var en velkendt komplika­tion til ucemen­teret hoftealloplastik. Patienterstatningen fandt det dog overve­jende sandsynligt, at skaden kunne være undgået, hvis man ved den primære operation havde anvendt en cementeret pro­tese, som i det konkrete tilfælde må anses for at være et ligeværdigt al­terna­tiv til den uce­menterede protese. Sagen blev derfor anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3 (95-1452) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 30. januar 1996