Sagsnummer 04-0247

Beregning af erhvervsevnetabserstatning til børn

29-06-2009

En nyfødt dreng blev behandlet for en medfødt tarmsygdom, der nødvendiggjorde flere operationer. I forbindelse med behandlingen forsøgte man at anlægge et kateter i en vene i lysken. Desværre viste det sig, at man i stedet var kommet til at placere kateteret i en arterie. Som følge af denne fejlplacering gik benet til, og det var nødvendigt at amputeret benet over knæet. Skaden blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1 (KEL § 20, stk. 1, nr. 1).

Méngraden blev efter gældende retningslinjer fastsat til 50 %. Da barnet var under 15 år på skadetidspunktet, skulle erstatning for tab af erhvervsevne beregnes efter reglerne i EAL § 8. Erstatningen beregnes ved at gange den lovbestemte ”normalårsløn” med 10 og derefter med méngraden. Normalårslønnen i år 2005, hvor Patienterstatningen opgjorde sagen, var kr. 310.500,00. Erstatningen for tab af erhvervsevne blev derfor beregnet til kr. 1.552.500,00.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Sagen illustrerer, hvordan man beregner erstatning for tab af erhvervsevne til et lille barn, der kommer til skade, længe før det er nået den erhvervsaktive alder. Man bruger ved beregningen en ”normalårsløn”, der er fastsat i lovgivningen og reguleres hvert år. Erstatningen for tab af erhvervsevne til mindreårige børn kan være ganske betydelig, også selv om det er usikkert, hvor meget skaden faktisk kommer til at påvirke barnets indtjeningsevne senere i livet.

Afgørelsesdato: 20. januar 2005