Sagsnummer 97-2560

Årsløn til deltidsansat

29-06-2009

Patienten arbejdede inden patientskadens indtræden 31 timer ugentligt. På grund af patientskaden var hun ikke længere i stand til at arbejde mere end 31 timer ugentligt, hvilket hun tidligere havde gjort, når der havde været behov herfor på hendes ar­bejde.

Endvidere anførte patienten, at hun under alle omstændigheder ville have søgt et fuldtids­job, idet hun under behandlingsforløbet var blevet enke.

Patienterstatningen fandt, at patientens erhvervsevne var varigt nedsat med 15 % som følge af patientskaden.

Patienterstatningen lagde vægt på, at patienten ikke længere var i stand til at på­tage sig et fuldtidsarbejde. Endvidere fandt Patienterstatningen det sandsynligt, at patienten på grund af personlige forhold ville have søgt et fuldtidsarbejde.

Med baggrund i de indsendte lønsedler fastsatte Patienterstatningen årslønnen sva­rende til fuld tid (37 timer).

Afgørelsesdato: 16. oktober 1998