Sagsnummer 95-0613

Manglende information medførte ikke nogen skade

01-07-2009

En ung mand blev steril som følge af kemoterapeutisk behandling af lymfeknudekræft (Mb. Hodgkin). I sin anmeldelse til Patienterstatningen anførte patienten, at han ikke i forbindelse med kemoterapien var blevet informeret om risikoen for se­nere sterilitet, således at han havde haft mulighed for sæddeponering.

Sagen blev afvist under henvisning til, at sterilitet er en velkendt og ofte uundgåelig følge af den i øvrigt korrekte og nødvendige behandling af lymfeknudekræft.

Det forhold, at patienten på grund af manglende information ikke fik foretaget sæddepone­ring, er ikke en skade i patientforsikringslo­vens forstand (95-0613) (1995 Årsb.).

Afgørelsesdato: 12. juli 1995