Sagsnummer 00-0734

Nervebeskadigelse pga. influenzavaccine

10-08-2009

En 64-årig kvinde blev i oktober 1998 vaccineret mod influenza hos egen læge. I december 1998 opstod der føleforstyrrelser i fingre, hænder og fødder, og patienten blev efterfølgende indlagt med muskelømhed, hovedpine og kvalme. En akut neurofysiologisk undersøgelse viste tegn på skader på nervesystemet. Under indlæggelsen blev patientens tilstand forværret, idet der opstod dobbeltsidig ansigtslammelse og kraftnedsættelse i benene. Senere konstaterede man endvidere vejrtrækningsbesvær samt udtale- og synkebesvær. Herefter stillede man diagnosen Guillain Barre’s polyneuropati (nervebeskadigelse).

I slutningen af december 1998 skete der en bedring i patientens helbredstilstand, og hun blev efterfølgende indlagt med henblik på genoptræning. Genoptræningsforløbet varede frem til september 1999 og var præget af gentagne urinvejs- og øjeninfektioner, svær behandlingskrævende depressiv tilstand samt smerter.

Patienterstatningen vurderede, at nervebeskadigelsen med overvejende sandsynlighed var en følge af influenzavaccinationen. Patienterstatningen vurderede, at nervebeskadigelsen var en både sjælden og alvorlig bivirkning til en influenzavaccine. Skaden gik tillige ud over, hvad patienten med rimelighed burde acceptere, hvorfor sagen blev anerkendt efter LMSL § 6 (KEL § 43).

Afgørelsesdato: 28. januar 2001