Sagsnummer 04-3907

Komplikation til fjernelse af livmoder

13-08-2009

Patienten gennemgik operation med for at få fjernet livmoderen på grund af tyngdefornemmelse, uregelmæssige menstruationer og samlejegener, ligesom man havde konstateret et fibrom. Operationen forløbet umiddelbart ukompliceret.

En uge efter operationen blev patienten genindlagt på grund af mavesmerter. Man konstaterede forstørret venstre nyrebækken på grund af blokering af urinlederen ved blæren. Blokeringen var opstået på grund af en syning, som lukkede urinlederen af. Man anlagde kateter gennem nyren ind til nyrebækkenet (nefrostomi) og kateter i urinlederen (JJ-kateter).

3 måneder efter kateteranlæggelse foretog man udvidelse af urinlederen, og 1 måned senere fjernedes kateteret endeligt. Efterfølgende røntgenundersøgelse af nyren og urinlederen viste normale forhold.

Patienterstatningen fandt, at patienten ikke var berettiget til erstatning efter lov om patientforsikring. Blokeringen af urinlederen ved fjernelse af livmoderen var en hændelig komplikation og således ikke i strid med lægelig standard. Det vurderes endvidere, at en skade i form af midlertidig påvirkning af nyre- og urinlederfunktionen, som alene medførte en forlængelse af sygeperioden på omkring 4 måneder, ikke var tilstrækkelig alvorlig, selvom patienten blev behandlet for en relativ banal lidelse uden væsentlige gener.

Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsen illustrerer, at der selv ved behandling af relativt banale lidelser, men dog lidelser, som medfører gener for patienten, må accepteres visse hændelige skader i tilknytning til behandlingen. I det konkrete tilfælde fandtes en forlænget sygeperiode på omkring 4 måneder uden blivende gener ikke at være tilstrækkelig alvorlig til at opfylde alvorlighedsforpligtigelsen i PFL § 2, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 19. december 2005