Sagsnummer 06-0152

Forurening af biopsi

13-08-2009

En patient blev behandlet med penicillin på grund af lungebetændelse. På grund af synkebesvær fik han senere foretaget en kikkertundersøgelse, som viste svampeinfektion i spiserøret. Man foretog biopsi, som overraskende viste tegn til kræft.

Patienten blev herefter opereret og fik fjernet en del af spiserøret samt en del af mavesækken.

Efterfølgende mikroskopi viste imidlertid ikke tegn til kræft, og ved dna-bestemmelse af biopsien opdagede man, at denne stammede fra en anden patient, og at der var sket en forurening af biopsien.

Patienterstatningen vurderede, at man ved behandling i overensstemmelse med erfaren specialiststandard ville have undgået, at der var sket forurening af biopsien, hvorved patienten ville have undgået den overflødige operation.

Afgørelsen er et eksempel på, at en overflødig operation kan få alvorlige konsekvenser, idet der var tale om en større operation, som påførte patienten omfattende varige følger, der medførte, at han måtte ophøre med at arbejde.

Afgørelsesdato: 9. januar 2007