Sagsnummer 04-0525

Abort medførte ruptur af livmoder

10-08-2009

En 31-årig gravid kvinde blev indlagt på et sygehus med henblik på abort, da hun i længere tid havde haft vandafgang. I forbindelse med indgrebet blev der anvendt præparatet Cytotec, hvilket imidlertid ikke havde nogen effekt. Herefter gik man over til Cervagem. Denne behandling havde heller ikke nogen effekt, hvorfor der blev foretaget kirurgisk indgreb få dage efter.

Under indgrebet konstaterede man, at hendes livmoder var bristet, svarende til den gamle cikatrice fra et tidligere et kejsersnit. Livmoderen blev herefter – med meget besvær – sutureret igen. Skaden medførte, at hun ikke kunne gennemføre en ny graviditet.

Ruptur af livmoderen er en kendt, men sjælden bivirkning til behandling med Cervagem. Det var Patienterstatningens vurdering, at denne skade oversteg, hvad patienten burde acceptere i forbindelse med foretagelse af en abort, hvorfor skaden blev anerkendt efter LMSL § 6 (KEL § 43).

Afgørelsesdato: 31. august 2004